KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Finanstech Finansal Eğitim ve danışmanlık A.Ş. (Bundan böyle “KredineBak” olarak anılacaktır) (MERSIS No:0388115328800001) ile hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı indiren yada web sayfasına giriş yapan kullanıcı arasında Kullanıcı tarafından KREDİNEBAK uygulaması üzerinden sunulan ‘’Kişisel Finansal Değerlendirme ve Skorlama ‘’ Hizmetine  (Buradan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme dâhilinde KREDİNEBAK ve Kullanıcı, ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin, KREDİNEBAK mobil uygulamasını cep telefonuna indiren yada web sayfasına giriş yapan  ve/veya herhangi bir kişiler (“Kullanıcı” veya “Kullanıcı”) tarafından, mobil uygulamaya başlamadan yada web sayfasına girmeden önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’ de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. Kullanıcı tarafından uygulama yada web sayfası  üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve KREDİNEBAK arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

 1. Tanımlar

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

3.1 KredineBak Karnesi : İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile kullanıcının onayı ile oluşturulan rapordur.

3.2 Ücret: KredineBak Karnesinin oluşturulması karşılığında Kullanıcının ödeyeceği ücreti ifade eder.

3.3 Hizmetler: KREDİNEBAK tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i)KREDİNEBAK web sayfası, (ii) KREDİNEBAK tarafından kendi özel skorlamalarını kullanarak  kullanıcıya özel oluşturulan KredineBak Karnesi.

3.4 Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya KREDİNEBAK’nın mobil uygulamasının yada web sayfasının  başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

3.5 Kullanıcı, KREDİNEBAK tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için KREDİNEBAK mobil uygulamasını yada web sayfasını  kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin mümeyyiz ve reşit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı KREDİNEBAK tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve yerine geçer.

4.2. KREDİNEBAK tarafından, tamamen KREDİNEBAK’nın takdirine bağlı olarak, zaman zaman uygulamada yayımlanabilecek işbu sözleşmeye ek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dâhildir ve ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. KREDİNEBAK, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı alanda yayınlayacaktır ve Kullanıcılara uygulama üzerinden yada web sayfası üzerinden bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, KREDİNEBAK veri tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’ deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir uygulama içi bildirimden yada web sayfası bildiriminden  sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

4.3. KREDİNEBAK, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir, KREDİNEBAK’ nın hizmetlerin devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.4. KREDİNEBAK uygulaması yada web sayfası , Kullanıcılar’ın uygulama yada web sayfası  üzerinden kendi KredineBak Karnelerini oluşturabildikleri ve kendi skorlamalarını yaptırabilmelerini sağlayan bir teknoloji platformu olup , KREDİNEBAK bu hizmetleri, sadece mobil uygulama yada web sayfası  üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların KredineBak karnesi oluşturabilmeleri için sunmaktadı. KredineBak Karnesi oluşturulmasından önce bu işlemden  kaynaklı ücret  Sözleşme dışı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı kuruluşlar tarafından ve onlar aracılığı ile tahsil edilmektedir.

4.5.Kullanıcı’nın, Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolması ve kullanması gerekmektedir. Kullanıcı’nın Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmasına rağmen Hizmetler’den sözleşmeye aykırı olarak faydalanan kişilere ilişkin sorumluluk KredineBak’ya ait değildir. KredineBak, işbu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. KredineBak’nın Kullanıcı’nın ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanabilmesi için kimlik doğrulaması talep edebilir. Kullanıcı’nın, kimlik kanıtı göstermeyi reddetmesi durumunda Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı engellenebilir.

4.6. Kullanıcı’nın, hesabı oluştururken KREDİNEBAK uygulamasına yada web sayfasına  kendi cep telefonu numarasını girmesi, ardından telefonuna yönlendirilen SMS üzerinden telefon numarasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı’nın uygulamada yada web sayfasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için ise en az bir adet geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı, banka hesap kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, hesabında doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgiler sağlanması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetler’e erişimi ve Hizmetler’i kullanımı engellenebilir, dolandırıcılık şüphesi dahilinde hakkında yasal yollara başvurularak KredineBak’yı uğratmış olduğu zarar talep edilebilir.

4.7. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi durumunda veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. KREDİNEBAK, Hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil uygulamanın veya web sayfasının  veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

4.8. Kullanıcı, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı’nın Hesabı aynı kullanıcı tarafından kullanılmalıdır

4.9. Kullanıcı, hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek sonuçları,  ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini kabul etmiştir. Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin KredineBak’nın sunduğu Hizmetlerden yararlanması ve/veya KredineBak’yı zarara uğratması halinde reşit olmayan kişinin cezai sorumluluğuna başvurulabileceği gibi, ebeveyn ve/veya vasisine her türlü masraf, zarar, gider rücu edilebilir.

 1. Ücretler Ve Ödeme

5.1. Ücretler; Kullanıcı’nın bulunduğu şehir, konum, ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama yada web sayfası  içerisinde Kullanıcı’nın bilgisine sunulacaktır. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup tüm tutar KREDİNEBAK tarafından tahsil edilecektir.

5.2. KREDİNEBAK, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve KREDİNEBAK’nın her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) yada kampanya kodları  oluşturulabilir. Promosyon Kodları veya kampanya kodları tek seferlik tekliflerdir ve Mobil Uygulama yada web sayfası üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) KREDİNEBAK tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) KREDİNEBAK tarafından KREDİNEBAK’nın herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) KREDİNEBAK’nın her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (vii) KREDİNEBAK Promosyon Kodlarını tüm Kullanıcılara yönelik teklif ya da spesifik Kullanıcılara/Kullanıcıya yönelik bireysel teklif halinde uygulayabilir. KREDİNEBAK, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

5.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Kullanıcı mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi yada mobil ödeme seçeneğini sunmalıdır. Kullanıcı, KREDİNEBAK’ya bildirdiği herhangi bir kredi kartının, banka kartının ya da ön ödemeli kartın yada mobil ödeme onayının KREDİNEBAK tarafından ve/veya KREDİNEBAK’nın anlaşmalı olduğu bir elektronik para ödeme kuruluşu yada mobil ödeme kuruluşu  tarafından sadece tahsilat amacı ile sınırlı olarak kullanılacağını kabuleder. Kullanıcı, KREDİNEBAK’ya kendisi tarafından oluşturulan tüm ücret kalemleri ve 5.1. maddede sayılan kalemler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Ödemenin kredi kartlarında ya da ön ödemeli kartlarda yada mobil ödeme sistemi ile  herhangi bir sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, karta yükleme yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile Kullanıcı’dan ödeme talep edilecektir. Kullanıcı’ nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde KredineBak Karnesi oluşturulmayacaktır.

5.5. Eğer Kullanıcı kredi kartından, banka kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 5 gün içinde, bu durumu KREDİNEBAK’ya yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri KREDİNEBAK’ya sağlamalıdır. Kullanıcı, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal KREDİNEBAK’ya bildirmeyi kabul eder. KREDİNEBAK, kendisinden kaynaklanmayan kart hırsızlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. MÜLKİYET VE YAZILIM

6.1 Hizmetleri kullanımınız size KREDİNEBAK’nın ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını KREDİNEBAK’nın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

6.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) KREDİNEBAK tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme,  kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

 1. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

KREDİNEBAK, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde KREDİNEBAK bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez..

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

KREDİNEBAK, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.KREDİNEBAK, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni’nde Kullanıcılara sunulmaktadır.

 1. Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

KREDİNEBAK bu tür hasarların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz: (i) hizmetleri kullanımınız, hizmetlerle alâkanız ya da hizmetlere erişiminizin veya kullanımınızın aksaması; (ii) KREDİNEBAK’nın makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından, KREDİNEBAK sorumlu değildir.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Sakarya  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda KREDİNEBAK’nın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Feragat Ve Bölünebilirlik

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Sözleşmenin Yorumlanması

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

 1. Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve KREDİNEBAK adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı (a) bu Sözleşme’yi okuduğunu; (b) Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve (c) hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’ nın Sözleşme’ yi feshetmek için uygulamayı silmesi ve bu hususun KredineBak’ nın kayıtlarına geçmesini istediği takdirde de destek@kredinebak.co  adresine mail göndermesi yeterlidir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, KREDİNEBAK tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

 1. Bildirimler

KREDİNEBAK, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, Kullanıcı’nın e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı’nın Hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak göndererek bildirimde bulunabilir.

 1. Kullanıcı Kabul Beyanı

İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt’ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıtı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

18 yaşında veya daha büyük olduğumu,. İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

 1. CEZALAR

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden yada web sayfasında  iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranması halinde, KREDİNEBAK, Kullanıcı’ya karşı yasal haklarını kullanacaktır.

Top